• Санта Сара-0.750мл.-40.00лв.
 • Мелник Логодаж-0.750мл.-19..00лв.
 • Вила Юстина-0.750лв.-24.00лв.
 • Паул Мас Франция-0.750лв.-29.00лв.
 • Ка Донини Корвина Рондинела-0.750мл.-25.00лв.
 • Санта Сара-0.375мл.-22.00лв.
 • Вила Юстина-0.375мл.12.00лв.
 • Каберне совиньон резерва Русе-0.750мл.-24.00лв.
 • Стримон мерло и сира Левуново -0.750мл-.25.00лв.
 • Енира Дуо мерло и сира -0.750мл.-30.00лв.
 • Мезек мерло-0.750мл.-18.00лв.
 • Мезек каберне совиньон-0.750мл.-18.00лв.
 • Тиара сира Загрей-0.750мл.-18.00лв.
 • Тиара маврут Загрей-0.750мл.-18.00лв.
 • Санта Сара Бин 41 мерло-0.750мл.-40.00лв.
 • Санта сара Блек Си каберне, мерло, рубин-0.750мл.-30.00лв.
 • Пенфолдс шираз и каберне Австралия-0.750мл.-32.00лв.
 • Енира Дуо мерло и сира-0.375мл.-14.00лв
 • Санта Сара Блек Си совиньон блан-0.750мл.-30.00лв.
 • Санта Сара совиньон блан-0.750 мл.-40лв.
 • Бабич совиньон блан-0.750мл.-40.00лв.
 • Сендеро Конча и Торо совиньон блан Чили-0.750мл.-28.00лв.
 • Ка Маренго пино гриджо Италия-0.750-26лв.
 • Вила Юстина блан-0.750мл.-24.00лв.
 • Ка Донини пино гриджо Герганега Италия-0.750мл.-25.00лв
 • Паул Мас софиньон блан Франция-0.750мл.-29.00лв.
 • Паул Мас виогре Франция-0.750мл.-29.00лв.
 • Виа Романа фраскати суперриоре Италия-0.750мл-20.00лв.
 • Каста Рубра совиньон блан семийон-0.750мл.-28.00лв.
 • Сендеро Конча и Торо совиньон блан Чили-0.375мл.-15.00лв.
 • Санта Сара совиньон блан-0.375мл.-22.00лв.
 • Вила Юстина блан-0.375мл.-12.00лв.
 • Ка Маренго пино гриджо Италия-0.375лв.-15.00лв.